Sat Guru Shabad Gaho, Subhash Kaushik, Vihangam Yoga Bhajan

Sat Guru Shabad Gaho:-Find out the Sat Guru Shabad Gaho, Subhash Kaushik, Vihangam Yoga Bhajan and free sadguru sadafal dev ji maharaj HD beautiful images.

Vihangam-Yoga Sadafaldev (39)
Vihangam-Yoga Sadafaldev (39)

Sadguru Sabd Gah More Ansha Kya Jad Janm Gawawas Hooo..2

Trikuti Dhar Bah Eek Sangam,Bina Megh Jhari Lawas Ho,

Sadguru Sabd Gah More Ansha Kya Jad Janam Gawawas Hooo..2

Music, Music

 

Karhun  Prit Ami Antar Ur Kawne Sundar Kawas Ho

Ganagan Mandal Me Jyoti Barat Hai..Kahwa Surati Thahrawat Ho,,

Sadguru Sabd Gah More Ansha Kya Jad Janam Gawawas Hooo..2

Music, Music

Ingla Pingla Shushman Sobh,Gagan Paar Thahrawas Ho -2

Maker Dar Ke Dware Nirakho Upar Gah Par Was Ho..

Sadguru Sabd Gah More Ansha Kya Jad Janam Gawawas Hooo..2

 

Bank Naal Sak Khidki Ulat Gye, Mur Chakr Pahirawas Ho,

Dwadas Kosh Base More Shaheb,Sunya Shahar Bashawas Hooo -2

Sadguru Sabd Gah More Ansha Kya Jad Janam Gawawas Hooo..2

Music, Music

Duno Sharhad Anhad Baje, Aage Sohan Tarsawat Ho,

Kah Ye Munindra Suno Bhai Sadhu,Amar Lok Pahuchawas Ho,

Sadguru Sabd Gah More Ansha Kya Jad Janam Gawawas Hooo..4

Download

Sat Guru Shabad Gaho:-  Download

 

Recent Posts

Related posts

Leave a Comment

14 − eleven =